Vervoerskosten

Wij vervoeren uw goederen

Vervoerkosten traiteur -catering, binnen en rond groot Zaventem zijn inbegrepen, tenzij wij vinden dat verkeershinder door werken, tijdstip(ontbijt) of andere invloeden om vervoerskosten vragen.